Werk

 

 

Werk vult een belangrijk deel van uw leven. Mogelijk wordt van u verwacht dat u veel oppakt, nieuwe ontwikkelingen volgt en aan bijscholing doet.

Heeft u de grip nog of kunt u soms wel een steuntje in de rug gebruiken? Bureau Kleijweg biedt individuele ondersteuning, maar ook ondersteuning aan teams en voor specifieke beroepen.

 

Individuele Coaching
Iedereen heeft wel eens behoefte aan ruggespraak en feedback (horen hoe je zelf overkomt en welke gevolgen dat kan hebben op anderen).
Managers en leidinggevenden staan in hun werk vaak in een wat eenzame positie, waarin zij zelf moeten uitzoeken hoe ze iets aanpakken. Maar ook uitvoerende werknemers hebben soms vragen, over zichzelf, over hun positie ten opzichte van klanten of collegae of over hun houding ten opzichte van het werk.
Bureau Kleijweg biedt effectieve ondersteuning of coaching, gericht op inzicht in de mogelijkheden van de werksituatie en bij uzelf en vervolgens op het (beter) passend maken van de afstemming tussen mogelijkheden en wensen.
Coaching of ondersteuning wordt individueel aangeboden en is afhankelijk van uw wensen en vragen.
 
Wij bieden ook coaching aan de hand van specifieke vragen zoals;
-   waarom verzetten mijn medewerkers zich wanneer hen iets wordt opgedragen?
-   hoe komt het dat ik geen orde kan houden?
-   kan ik mijn verlegenheid hanteerbaar maken?
 
Wij zijn gespecialiseerd in coaching voor politici.
-   of me niet zo snel aangevallen voelen
-   moet ik meedoen met collegae of mezelf blijven
 
Bureau Kleijweg biedt u gelegenheid voor het vinden van antwoorden op uw vragen.
 
 
Teamcoaching

Naast individuele coaching bieden wij groepscoaching. Dit is bedoeld voor kleine groepen (3-5 personen) met vergelijkbare vragen en/ of werksoort. Denk bijvoorbeeld aan gemeenteraadsleden, of aan leerkracten die vergelijkbare vragen kunnen tegenekomen en waarbij onderlinge uitwisseling zinvol kan zijn.

Deze vorm van coaching is eveneens een mogelijkheid voor mensen die met elkaar moeten samenwerken en onderlinge afstemming zoeken. Een klein team erg verschillende presonen of een bestuur met een lastige opgave waar niet helemaal hetzelfde over de aanpak gedacht wordt.

Teamtraining
Wanneer er binnen een heel team of afdeling behoefte bestaat aan bijscholing, kunnen wij een op maat gemaakte van training organiseren.
Een training is sterk gericht op de praktijk, concrete oefeningen hebben een plaats binnen een training. 
Een training kan bijvoorbeeld gericht zijn op een specifiek probleem als;
 
-   pesten op school of werk
-   omgaan met lastige klanten (sociale dienst, horeca of klantenservice bijvoorbeeld)
-   assertief zijn en toch beleefd
-   zelfvertrouwen versterken
-   effectief communiceren
 
VideoInteractieBegeleiding
Een specifieke vorm van groepstraining is onze Video Interactie Begeleiding.
Met behulp van gerichte video-opnames bekijkt u samen met de trainer (en met collegae) hoe u werkt, wat daarin uw sterke kanten zijn en wat u verder kunt ontwikkelen en verbeteren.
Video Interactie Begeleiding is een zeer effectieve leermethode.
 
Voor de kinderopvang is onze training "Werken vanuit de basiscommunicatie" opgenomen in de lijst met erkende opleidingen bij het Bureau Kwaliteit Kinderopvang. De training is specifiek bedoeld om de communicatie met zogenaamde plus-kinderen te verbeteren.
Advies
Uw plannen op een goede manier ‘aan de man brengen', is niet altijd gemakkelijk. Veranderingen worden soms gezien als een bedreiging, men begrijpt u niet of men heeft moeite om plannen die van u afkomstig zijn aan te nemen. Er zijn nog veel meer redenen te bedenken waarom verbeteringen op papier in de praktijk soms niet zo voorspoedig verlopen.
 
Misschien wilt u daar eens over praten met een communicatiedeskundige, of wilt u uw communicatieplan eens laten doorlichten.
Wij kunnen u van dienst zijn:
-   bij het opstellen van een plan tot het invoeren van verbeteringen
-   bij het doorlichten en aanscherpen van uw plannen
-   bij het doorlichten en zonodig bijsturen van uw wijze van aanpakken
-   bij het maken of doorlichten van een communicatieplan om het verbeterproces te ondersteunen.
Onderzoek
Soms is het effectief uw onderzoek uit te besteden.
 
Gemeenten, instellingen en organisaties hebben regelmatig te maken met vragen, die beantwoord dienen te worden met behulp van kleinschalig onderzoek. Omdat er lang niet altijd personeel binnen de organisatie beschikbaar is, met voldoende deskundigheid of voldoende tijd om het onderzoek uit te voeren, wordt dit soms (te lang) opzij gelegd.
Bureau Kleijweg kan u in dergelijke gevallen van dienst zijn.
 
Wij zijn in staat om snel en deskundig het onderzoek uit te voeren waar u zelf moeilijk aan toe komt. Wij sluiten aan bij uw wensen en mogelijkheden. Wij betrekken deskundigheid van participanten in het te onderzoeken gebied en besteden aandacht aan het draagvlak voor de resultaten van het onderzoek. Onderzoeksresultaten worden gecompleteerd met haalbare aanbevelingen. Kortom, wij bieden u concrete resultaten om uw beleid op te baseren.
 
U kunt denken aan onderzoek dat moet aangeven:
 
-  Op welke wijze het lokale jongerenwerk beter afgestemd kan worden op de doelgroep.
 
-  Hoe een pilot project omgezet kan worden in beleid. 
 
-  Of  het opzetten van een specifieke werkmethode (bijv. opvoedbureau of jongerencafé) in uw gemeente  kans van slagen heeft. 
 
-  Wat precies de wensen van uw klanten zijn met betrekking tot uw product. 
 
-  Welke ideeën ter verbetering er leven onder uw werknemers. 
 
  
 
Naast zelf onderzoeken biedt Bureau Kleijweg ook de mogelijkheid om in samenwerking met uw instelling het onderzoek uit te voeren. De inzet van ons Bureau wordt uiteraard afgestemd op uw wensen.