Relatie & Gezin

 

Elke relatie kent zijn goede en zijn minder goede tijden. Elk gezin ook.
Drukte, spanningen of ziekte stellen een relatie op de proef. Belangrijke veranderingen in uw leven of in dat van uw partner doen dat ook. Problemen binnen het gezin kunnen spanningen geven.
Soms helpt een goed gesprek met een onafhankelijk therapeut, om weer te zien waar de ander staat, of hoe je het samen aan kunt pakken.

 

Relatietherapie
Weet u dat uw relatie de moeite waard is, maar weet u niet hoe u weer met elkaar in gesprek kunt komen?
Krijgt u elke keer meningsverschillen over de opvoeding van de kinderen?
Heeft u schijnbaar onoverbrugbare verschillen in het contact met anderen?
Wordt het steeds moeilijker om niet te struikelen over kleine meningsverschillen?
Lijkt u uit elkaar te groeien?
Of misschien wilt u uit elkaar, maar een scheiding dan wel op een goede manier regelen.
 
Dit zijn allemaal goede redenen om eens in een gesprek met een onafhankelijke coach/ therapeut na te gaan hoe u grote of kleine moeilijkheden kunt verminderen.
Bureau Kleijweg kan u helpen bij het bespreekbaar maken en het zoeken naar voor beide partners plezierige of in elk geval acceptabele oplossingen.
U kunt bij ons terecht voor een éénmalig adviesgesprek, maar ook voor een langer lopende therapie/ coaching.
Uw vraag is richtinggevend.
Gezinstherapie

Wanneer de kinderen een rol spelen bij de problemen die in een gezin zijn ontstaan, dan kunnen zij ook een rol spelen bij de oplossing van de problemen. Kinderen zullen zelf ook last van hebben van gezinsproblemen.

Kinderen hebben ook last van ruzie of onenigheid tussen hun ouders en kunnen daardoor probleemgedrag ontwikkelen. Bureau Kleijweg biedt de mogelijkheid om met behulp van een ervaren gezinstherapeut , met het hele gezin aan tafel te gaan. De wijze waarop met de kinderen gewerkt kan worden, zal uiteraard ook afhangen van de leeftijd van de kinderen.

Opvoedingsondersteuning
Opvoeden gaat niet altijd vanzelf.
Uw kind kan een speciale aanpak vragen door zijn/ haar specifieke eigenschappen, uw kind kan zich anders gedragen dan waar u op gerekend had, of misschien valt het opvoeden u soms gewoon zwaar.
Het kan zijn dat u als ouders niet altijd op dezelfde lijn zit, wat kinderen haarscherp  aanvoelen, of dat u het moeilijk vindt om, bij een aanhoudend kind, consequent te blijven. Ook kan het gebeuren dat uw kinderen elkaar vaak in de weg zitten en er veel onderlinge ruzies zijn. Hierdoor wordt u zwaar belast als ouders.
Ouders die vragen hebben met betrekking tot de opvoeding van hun kind(eren), kunnen bij Bureau Kleijweg terecht.

U kunt hierbij zowel denken aan een éénmalige adviesgesprek als aan coaching bij meer complexe problemen die een stevige ondersteuning vragen. Bijvoorbeeld 6 coachingsgesprekken.

Opvoedingsondersteuning staat in het teken van de opvoeding, groei en ontwikkeling van uw kind, met al zijn/haar mogelijkheden en beperkingen.

VideoHomeTraining

VideoHomeTraining leert u met behulp van video-opnames op het gezin te reflecteren, met name op de communicatie in het gezin. Video-opnames worden met het gezin, of soms alleen met de ouders, terug gekeken. De gezinsleden zien wat het effect is van hun opmerkingen en reacties en wat hun reacties oproept bij de anderen. Hierdoor wordt het mogelijk de communicatie en de opvoedingssituatie in het gezin te verbeteren.

Enkele VideoHomeTrainings-sessies zijn vaak al voldoende om meer inzicht te bieden in de onderlinge communicatie en verbeteringen op gang te brengen.

Advies per mail
U kunt een vraag om advies per email aan ons stellen.
Vragen met betrekking tot uw relatie of gezin, over opvoeding of moeilijkheden met een kind, over pesten op school en aanverwante onderwerpen, kunt u ons per e-mail stellen. Wij vragen u 15 euro voor een advies.
Wij dragen uiteraard zorg voor een zorgvuldig advies. Mocht dit op grond van de door u verstrekte gegevens nog niet mogelijk zijn, dan zullen wij u, voorafgaand aan het advies, nog enige vragen stellen.
 
> Werkwijze: Stuur uw vraag per e-mail en maak het bedrag van 15 euro over naar rek.nr. NL19 INGB 0001964898, onder vermelding van uw e-mailadres.
Zodra uw betaling binnen is wordt een advies naar u verzonden.
Hulp bij scheiding

Een scheiding is een ingewikkeld en emotioneel proces. Daardoor is het vaak moeilijk om in redelijkheid tot goede afspraken te komen, ook als beide partijen dit echt van plan zijn.

Bureau Kleijweg kan hulp bieden in het scheidingsproces. Niemand is immers gebaat bij beschadiging van de ander of van de kinderen.