Ontwikkeling

 

 

U verder ontwikkelen en nieuwe dingen leren, u verder bekwamen in een effectieve en zorgvuldige communicatie met anderen. Er is altijd wel een cursus, training, coaching of advies dat bij u past. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om van gedachten te wisselen over uw wensen en onze mogelijkheden.

 

Supervisie

Wij bieden supervisie voor relatietherapie en individuele therapie. Supervisie is ook mogelijk voor mensen die anderen begeleiden of verzorgen en daar op willen reflecteren.

U kunt zowel een eenmalige supervisieafspraak maken, als een aantal supervisieafspraken vastleggen.

VideoInteractieBegeleiding
Video Interactie Begeleiding is een specifieke vorm van training om uw werk verder te verbeteren. 
 
Met behulp van gerichte video-opnames bekijkt u samen met de trainer (en met collegae) hoe u werkt, wat daarin uw sterke kanten zijn en wat u verder kunt ontwikkelen en verbeteren. 
 
Video Interactie Begeleiding is een zeer effectieve leermethode. 
 
Voor de kinderopvang is onze training "Werken vanuit de basiscommunicatie" opgenomen in de lijst met erkende opleidingen bij het Bureau Kwaliteit Kinderopvang. De training is specifiek bedoeld om de communicatie met zogenaamde plus-kinderen te verbeteren.
Ook zeer geschikt voor leerkrachten op basisscholen met veel zorgkinderen.
 
Training
Een training is sterk gericht op de praktijk, concrete oefeningen hebben een plaats binnen een training. 
Een training kan bijvoorbeeld gericht zijn op een specifiek probleem als;
-   pesten op school of werk 
-   omgaan met lastige klanten (sociale dienst, horeca of klantenservice bijvoorbeeld) 
-   assertief zijn en toch beleefd 
-   zelfvertrouwen versterken 
-   effectief communiceren 
 
Wij bieden ook communicatiecursussen aan, desgewenst op maat gemaakt.
 
Al onze  trainingen bieden wij ook aan op individuele basis, in de vorm van een coaching. Daarmee wordt de cursus of training erg effectief, want volledig aangepast aan uw wensen en leerbehoeften. 
Coaching
Iedereen heeft wel eens behoefte aan ruggespraak en feedback (horen hoe je zelf overkomt en welke gevolgen dat kan hebben op anderen).
Managers en leidinggevenden staan in hun werk vaak in een wat eenzame positie, waarin zij zelf moeten uitzoeken hoe ze iets aanpakken. Maar ook uitvoerende werknemers hebben soms vragen, over zichzelf, over hun positie ten opzichte van klanten of collegae of over hun houding ten opzichte van het werk.
Bureau Kleijweg biedt effectieve ondersteuning of coaching, gericht op inzicht in de mogelijkheden van de werksituatie en bij uzelf en vervolgens op het (beter) passend maken van de afstemming tussen mogelijkheden en wensen.
Coaching of ondersteuning wordt individueel aangeboden en is afhankelijk van uw wensen en vragen. 
 
Onze methodiek helpt u in 7à 8 consulten uw mogelijkheden binnen uw specifieke situatie te overzien, en te weten wat en hoe u ermee wilt omgaan. U hebt dan ook al een start gemaakt met een nieuwe en effectievere manier van handelen en gedragen. Onze methodiek is heel effectief bij gevoelens van onzekerheid en twijfel, bijvoorbeeld in uw werksituatie.
 
Uiteraard is het ook mogelijk om één of enkele reflecterende coachinggesprekken te hebben.
 
Wij bieden ook coaching aan de hand van specifieke vragen zoals;
-   waarom verzetten mijn medewerkers zich wanneer hen iets wordt opgedragen? 
-   hoe komt het dat ik geen orde kan houden? 
-   kan ik mijn verlegenheid hanteerbaar maken? 
-   hoe voel ik me niet zo snel aangevallen? 
-   moet ik meedoen met collegae of mezelf blijven? 
 
Coaching voor mensen in publieke functies
Bureau Kleijweg biedt coaching en training aan mensen die veel publieke belangstelling genieten.
 
Bijvoorbeeld mensen in de politiek, presentatoren of lobyisten. Maar ook docenten en directeuren kunnen baat hebben bij coaching, bijvoorbeeld gericht op presenteren of op het uitstralen van gezag.
 
Voor mensen die in de belangstelling staan kan een enkele ondoordachte opmerking grote gevolgen hebben, vooral wanneer er met die ondoordachte opmerking geforceerd wordt omgegaan. Om met toehoorders om te kunnen gaan is bewustzijn van het eigen functioneren wenselijk. Ook u kunt leren 'spelen' met uw publiek, door op de juiste momenten humor in te brengen of op strategische momenten even te pauzeren met uw betoog.
 
Onze training en coaching biedt u de mogelijkheid om in een rustige en vertrouwelijke context over uw presentatie en functioneren na te denken. Wij hebben de mogelijkheden om gebruik te maken van opnames, ter ondersteuning van de coaching, zodat u ook daadwerkelijk en direct zicht heeft op de wijze waarop u overkomt. Ook kunt u heel concreet zien hoe kleine veranderingen in intonatie of in kleding, grote effecten hebben in uw uitstraling.
 
Uw coaching zal altijd vergezeld gaan van theoretische kennis over communicatie en menselijk gedrag.
 
Uiteraard is er voor politici ruimte om zich te richten op het politieke spel en de eigen mogelijkheden daarin. Denk bijvoorbeeld aan scherp opereren zonder daarbij integriteit en vertrouwen te verliezen. Ook de docent die meer geliefd wordt in de klas, stelt zijn lesstof nog steeds centraal, maar kan dit beter overbrengen als de leerlingen welwillend tegenover hem staan.
 
Voor ieder die publiekelijk optreedt is het uiteraard essentieel om de inhoud van de boodschap zo over te brengen dat de boodschap gehoord wordt. 
 
Uw coach is een ervaren politicus.