Individueel

 

 

Iedereen heeft met enige regelmaat behoefte aan scholing, reflectie of hulp. Bureau Kleijweg kan u daarbij helpen. Van theoretisch kennis van communicatie, tot het zoeken naar andere manieren om met vragen en problemen om te gaan. Of om gedrag van uzelf of anderen eens bekijken vanuit een nieuw gezichtspunt. Het kan u verder helpen op punten waar u nu even stil staat. 

 

Coaching

Als u een steuntje in de rug kunt gebruiken bij het zoeken naar een hanteerbare manier om 'in het leven' te staan, dan bent u aan het goede adres. Wij bieden reflectie, alternatieve zienswijzen en nieuwe manieren om met lastige situaties om te gaan.

Voor als u  even helemaal niet meer ziet hoe u met meoilijkheden om moet gaan, maar ook zinvol wanneer u steeds over eenzelfde soort personen of problemen struikelt.

Supervisie

Wij bieden supervisie voor relatietherapie en individuele therapie. Supervisie is ook mogelijk voor mensen die anderen begeleiden of verzorgen en daar op willen reflecteren. U kunt zowel een eenmalige supervisieafspraak maken, als een aantal supervisieafspraken vastleggen.

Pesten

Pesten is een van de meest ingrijpende dingen die iemand kan overkomen. Het zelfvertrouwen wordt ernstig geschaad. Ook is het vreselijk moeilijk om een pestsituatie te stoppen, simpelweg omdat er weinig van gezien wordt, het ongeloofwaardig is of de omstanders zelf bang zijn. Toch is het wel mogelijk om verder te leven zonder dat alles in het teken van het pesten blijft staan. Gemakkelijk is dat niet. 

Wij bieden ook ondersteuning aan ouders van gepeste kinderen.

Zelfvertrouwen

Het zelfvertrouwen van een mens is in hoge mate bepalend voor zijn of haar gedrag in het contact met andere mensen. Bijna iedereen heeft tijdens zijn opvoeding of later in zijn leven, wel een deukje in het zelfvertrouwen opgelopen. Dit kan belemmerend zijn voor het functioneren in werk, in relaties, in groepen.

Bij 'versterken van het zelfvertrouwen' worden theorie van communicatie en sociale vaardigheden, gelegd naast uw eigen voorbeelden. Wij hebben een methodiek ontwikkeld die zeer succesvol is en waar u in uw verdere leven profijt van zult hebben. Het vergroten van zelfvertrouwen is volstrekt afgestemd op uw specifieke vragen en leerpunten.

Voel je goed
'Voel je goed' is een cursus die bestaat uit twee, onafhankelijk van elkaar te volgen delen. In de cursus wordt het vergroten van het zelfvertrouwen gecombineerd met uitbreiden vaardigheden en kennis.
 
Module 1: Voel je goed met jezelf.
Module 2: Voel je goed met anderen.
 
In module 1 komen aan de orde:
 
- zelfbeeld en acceptatie van mogelijkheden en grenzen
- invloed van kleuren, kleding en uiterlijke verzorging op stemming en zelfbeeld
- invloed van gedrag en houding op stemming en visa versa
- invloed van gedachten op emoties en visa versa
- wat kun je hier voor jezelf mee/ zelfsturing.
 
In module 2 komen aan de orde:
 
- verschillende vormen van communicatie en het spelen hiermee
- posities in communicatie en de greep hierop
- niveau's in communicatie en het sturen hiervan
- Concrete praktijkvoorbeelden naast de theorie leggen en beredeneren wat en hoe anders had gekund
- beredeneren waarmee je zelf het beste uitkomt.
 
 
Wanneer u de cursus met een groep (minimaal 6 personen) wilt volgen, dan kan altijd op elk gewenst moment begonnen worden.
Duur van de cursus is 5 x 2 uur, per module.  Ze kunnen onafhankelijk van elkaar gevolgd worden.
 
Daarnaast is de cursus individueel te volgen in de vorm van coaching. Per module vraagt dit een tijdsinvestering van 5 x één uur.
Communicatie

Mensen communiceren de hele dag met elkaar. In die communicatie gaat veel goed, maar er is ook volop gelegenheid tot misverstanden en onbegrip. En dan kan het ook echt goed mis gaan. Dat is voor iedereen lastig en vaak pijnlijk maar het is goed mogelijk om die communicatie te verbeteren.

'Sterk in Communicatie' is een cursus, waarin u verschillende theoretische concepten van communicatie leert kennen en hanteren in de praktijk van het dagelijks leven. De cursus kan aan elk niveau van vaardigheid in communicatie worden aangepast.  Zeer geschikt voor ieder die wil bijleren op het gebied van omgaan met anderen.
De cursus is leuk, herkenbaar en praktisch toepasbaar.
U hebt er meteen iets aan. U leert beter om gesprekken en vragen van anderen te hanteren en op tijd ook uw grenzen te stellen.
 
U kunt de cursus uitstekend volgen met bijvoorbeeld een groepje vrienden of vriendinnen.
Of als origineel cadeau schenken.
Kinderen en jongeren

 Voor kinderen met weinig zelfvertrouwen bieden wij ondersteuning aan ouders. Gericht op hoe ouders het beste het zelfvertrouwen van hun kind kunnen versterken. Eventuele directe ondersteuning  aan het kind kan onderdeel zijn van het overleg met de ouders. 

Vanaf 13 jaar kunnen jongeren individueel bij ons Bureau terecht of zo mogelijk in een klein groepje. In overleg met de jongere vindt zonodig / desgewenst overleg met de ouders plaats. De leeftijd en de wens van de jongere zelf speelt hierbij een rol, maar ook de mate waarin vaste gezinspatronen een rol spelen in het probleem van de jongere.

Advies per mail

 U kunt een vraag per email aan ons stellen. Wij doen ons uiterste best om u van deskundig advies te voorzien.  Mocht dit op grond van de door u verstrekte gegevens nog niet mogelijk zijn, dan zullen wij u, voorafgaand aan het advies, nog enige vragen stellen. Wij vragen voor een advies per mail 15 euro.

> Werkwijze: Stuur uw vraag per e-mail en maak het bedrag van 15 euro over op rekening NL 19 INGB 0001964898, onder vermelding van uw e-mailadres.
Zodra uw betaling binnen is wordt een advies naar u verzonden.